ГЛОБАЛ СЕРТИФІК надає широкий спектр послуг з сертифікації на відповідність міжнародним стандартам та визнаним схемам сертифікації для різних галузей промисловості та послуг, завдяки партнерству з міжнародними сертифікаційними органами, акредитованими в DakkS, RvA, ACCREDIA, ANAB, PCA, IAS, TURKAK.

Стандарти з систем менеджменту для всіх секторів 

 • система менеджменту якості ISO 9001:2015
 • система екологічного менеджменту ISO 14001:2015
 • система менеджменту в області професійної безпеки та охорони праці ISO 45001:2018
 • система менеджменту енергоефективності ISO 50001:2018
 • система менеджменту інформаційної безпеки ISO 27001
 • система менеджменту безперервністю бізнесу ISO 22301
 • система менеджменту активів ISO 55001
 • система менеджменту по боротьбі з хабарництвом ISO 37001
 • стандарти соціальної відповідальності SMETASA 8000, ISO 26000

Для сектору харчового ланцюга, громадського харчування, виробників кормів, харчової упаковки, послуг в сфері харчового ланцюга

 • система менеджменту безпеки харчових продуктів ISO 22000:2018
 • cхема сертифікації FSSC 22000
 • схема сертифікації кормів GMP+
 • HALALNON GMO
 • керівництво для менеджменту гігієни при виробництві упаковок для харчових продуктів EN 15593
 • BRCIFSGLOBALG.A.P.

Для сектору охорони здоров'я та виробництва медичних приладів 

 • система менеджменту якості для медичних виробів ISO 13485
 • система менеджменту якості у сфері охорони здоров’я EN 15224 
 • керівництво з належної виробничої практики для виробництва первинних пакувальних матеріалів для лікарських засобів ISO 15378

Для сектору виробництва транспортих засобів та транспортних послуг 

 • система менеджменту якості в автомобілебудуванні IATF 16949
 • система менеджменту безпеки дорожнього руху ISO 39001
 • схема сертифікації для залізничної галузі IRIS 

Для сектору косметичної промисловості та виробництва товарів для широкого ужитку

Для секторів  лісового господарства, виробників сільськогосподарської біомаси, матеріалів на біологічній основі, хімічних матеріалів та поновлювані джерела енергії

 • системи сертифікації стійкості біопалива та відновлюваних джерел енергії ISCCREDCertKZR INIG
 • схема сертифікації для простежуваності продукції лісового господарства FSC

Для секторів надання IT-послуг та інших послуг населенню:

 • вимоги до контактних центрів клієнтів ISO 18295
 • вимоги до системи управління послугами в інформаційних технологіях ISO 20000
 • вимоги до обслуговування послуг навчання поза формальною освітою ISO 29993
 • вимоги до оцінки задоволеності клієнтів ISO 10002

Практично всі вищезгадані стандарти та схеми сертифікації поєднуються в інтегровані системи менеджменту.

Для отримання комерційної пропозиції щодо сертифікації, будь ласка, зверніться до нас

 

 

СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА МАРКУВАННЯ СЕ

Для розміщення товарів на ринку ЄС виробникам необхідно забезпечити безпеку товарів та продемонструвати те, що їх продукція відповідає вимогам безпеки, охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища в ЄС.

Як це зробити?

Для експорту продукції до ЄС виробник повинен:

 1. Визначити вимоги ЄС для продукції - які директиви (регламенти), гармонізовані стандарти, процедуру сертифікації, національні вимоги розповсюджуються на неї (www.eur-lex.europa.eu)
 2. Оформити Технічний файл на групи продукції
 3. Призначити уповноваженого представника підприємства в ЄС
 4. Оформити Декларацію відповідності виробника
 5. Провести оцінку відповідності в нотифікованому органі
 6. Нанести маркування СЕ

Завдяки довготривалому і успішному партнерству з міжнародними нотифікованими органами пропонуємо Вам сертифікацію продукції для різних секторів примисловості

 • Директива з безпеки машин 2006/42/EC 
 • Директива з низьковольтного обладнання 2014/35/EC 
 • Директива з електромагнітної сумісності 2014/30/ЕС
 • Регламент для будівельних матеріалів CPR 305/2011/EС
 • Директива для устаткування під тиском 2014/68/EС (PED)
 • Директива для медичних виробів 93/42/EEC
 • Директива для обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних атмосферах 2014/34/EС
 • Директива для підйомників та захисних компонентів для ліфтів 2014/33/EС
 • Вимоги до оцінки відповідності структурних компонентів (сталевих конструкцій та алюмінієвих конструкцій) EN 1090
 • Вимоги до якості зварювання ISO 3834, сертифікація зварників

ВИПРОБУВАННЯ

В міжнародних акредитованих лабораторіях:

 • Випробування медичних виробів згідно з EN 60601-1 
 • Тести на клас чистоти приміщень
 • Біомеханічні тести - випробування імплантатів
 • Випробування засобів індивідуального захисту

У власній лабораторії ГЛОБАЛ СЕРТИФІК:

 • Випробування згідно з гармонізованими стандартами до Директиви з безпеки машин 2006/42/EC 
 • Випробування згідно з гармонізованими стандартами до Директиви з низьковольтного обладнання 2014/35/EC 

Сертифікація продукції може проводитися комплексно з сертифікацією обраної Вами системи менеджменту.

Для отримання цінової пропозиції, будь ласка, зверніться до нас

Энергетический менеджмент

В настоящее время снижение потребления энергетических ресурсов предприятиями и населением страны признано приоритетным направление развития экономики.

Необходимость уменьшения нагрузки на окружающую среду вызвано увеличением отходов и выбросов. Для снижения негативного влияния принимаются более строгие требования к энергетической эффективности во всём мире. Поэтому, в целях повышения энергоэффективности многие иностранные предприятия планируют внедрить или уже внедрили систему энергоменеджмента на основе международного стандарта ISO 50001:2011.

Цель создания стандарта ИСО 50001:2011 заключается в предоставлении компаниям структурированного и всеобъемлющего руководства по оптимизации процесса потребления энергетических ресурсов и системному управлению данным процессом.

Зачем и кому нужен стандарт ISO 50001:2011?

Стандарт ИСО 50001:2011 к Системе энергоменеджмента является фундаментом для построения эффективного энергетического менеджмента на производственных и торговых предприятиях и организациях.

Предприятия, применяющие систему энергетического менеджмента по стандарту ISO 50001, имеют возможность сократить издержки на потребление энергии и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Преимущества от ISO 50001:2011 (ИСО 50001).

Внедрение системы энергетического менеджмента по стандарту ISO 50001 предоставляет предприятию и заинтересованным лицам множество преимуществ. Оценить их Вы сможете, взглянув на сводную таблицу представленную ниже.

Выгоды компании

Выгоды заинтересованных сторон

Способствует успешной реализации продукции (услуг):

 • Повышает конкурентоспособность продукции;
 • Способствует росту удовлетворенности потребителей;
 • Расширяет рыночные возможности;
 • Улучшает имидж фирмы в глазах общественности;
 • Повышает доверие со стороны партнеров и клиентов.

Повышает культуру менеджмента и уровень управляемости

Улучшает:

 • Создание основ для интеграции вопросов обеспечения энергоэффективности в общую концепцию менеджмента организации;
 • Передовая практика энергоменеджмента и передовые принципы энергоэффективого поведения;
 • Прозрачное управление деятельностью Компании;
 • Уровень соответствия управления Компанией менеджменту мировой практики;

Экономит затраты на разработку, производство и применение продукции (услуг):

 • Обеспечение более эффективного использования энергетических ресурсов;
 • Профилактика несоответствий и сбоев в работе;
 • Уменьшает количество ошибок, переделок;
 • Снижает отходы;
 • Экономит эксплуатационные затраты.

Снижает риски, соответственно, снижает издержки.

Улучшения в области энергоменеджмента в контексте проектов сокращения эмиссии парниковых газов.

Потребители:

Получают продукцию, которая:

 • Соответствует качественным требованиям;
 • Поставляется своевременно.

Сотрудники организации:

Получают выгоды от:

 • Повышения стабильности занятости из-за отсутствия проблем с законом;
 • Стабильности и роста оплаты труда.

Собственники и инвесторы

Получают выгоды от:

 • Прозрачность и обмен знаниями в области менеджмента энергоресурсов;
 • Роста конкурентоспособности Компании на российских и международных рынках;
 • Повышения инвестиционной привлекательности компании;
 • Увеличения доли рынка и улучшения результатов деятельности организации;
 • Повышения капитализации компании;
 • Увеличение шансов на победу в тендерах и конкурсах. 

Поставщики и партнеры:

Получают выгоды за счет:

 • Стимулирование энергоэффективности на всей цепи поставок;
 • Стабильности (роста) объема поставок.

Общество:

Получает выгоду от:

 • Более эффективного использования энергетических ресурсов;
 • Выполнения законодательных и нормативных требований;

Улучшение состояния окружающей среды.

ГЛОБАЛ СЕРТИФІК надає широкий спектр послуг з сертифікації на відповідність міжнародним стандартам та визнаним схемам сертифікації для різних галузей промисловості та послуг, завдяки партнерству з міжнародними сертифікаційними органами, акредитованими в DakkS, RvA, ACCREDIA, ANAB, PCA, IAS, TURKAK.

Стандарти з систем менеджменту для всіх секторів 

 • система менеджменту якості ISO 9001:2015
 • система екологічного менеджменту ISO 14001:2015
 • система менеджменту в області професійної безпеки та охорони праці ISO 45001:2018
 • система менеджменту енергоефективності ISO 50001:2018
 • система менеджменту інформаційної безпеки ISO 27001
 • система менеджменту безперервністю бізнесу ISO 22301
 • система менеджменту активів ISO 55001
 • система менеджменту по боротьбі з хабарництвом ISO 37001
 • стандарти соціальної відповідальності SMETA, SA 8000, ISO 26000

Для сектору харчового ланцюга, громадського харчування, виробників кормів, харчової упаковки, послуг в сфері харчового ланцюга

 • система менеджменту безпеки харчових продуктів ISO 22000:2018
 • cхема сертифікації FSSC 22000
 • схема сертифікації кормів GMP+
 • HALAL, NON GMO
 • керівництво для менеджменту гігієни при виробництві упаковок для харчових продуктів EN 15593
 • BRC, IFS, GLOBALG.A.P.

Для сектору охорони здоров'я та виробництва медичних приладів 

 • система менеджменту якості для медичних виробів ISO 13485
 • система менеджменту якості у сфері охорони здоров’я EN 15224 
 • керівництво з належної виробничої практики для виробництва первинних пакувальних матеріалів для лікарських засобів ISO 15378

Для сектору виробництва транспортих засобів та транспортних послуг 

 • система менеджменту якості в автомобілебудуванні IATF 16949
 • система менеджменту безпеки дорожнього руху ISO 39001
 • схема сертифікації для залізничної галузі IRIS 

Для сектору косметичної промисловості та виробництва товарів для широкого ужитку

Для секторів  лісового господарства, виробників сільськогосподарської біомаси, матеріалів на біологічній основі, хімічних матеріалів та поновлювані джерела енергії

 • системи сертифікації стійкості біопалива та відновлюваних джерел енергії ISCC, REDCert, KZR INIG
 • схема сертифікації для простежуваності продукції лісового господарства FSC

Для секторів надання IT-послуг та інших послуг населенню:

 • вимоги до контактних центрів клієнтів ISO 18295
 • вимоги до системи управління послугами в інформаційних технологіях ISO 20000
 • вимоги до обслуговування послуг навчання поза формальною освітою ISO 29993
 • вимоги до оцінки задоволеності клієнтів ISO 10002

Практично всі вищезгадані стандарти та схеми сертифікації поєднуються в інтегровані системи менеджменту.

Для отримання комерційної пропозиції щодо сертифікації, будь ласка, зверніться до нас

SA 8000

Cтандарт о Социальной ответственности 8000 (SA8000) был разработан Организацией по Международной социальной ответственности (Social Accountability International (SAI), известной до недавнего времени, как Совет по экономическим приоритетам Аккредитационного Агентства.

SAI некоммерческий филиал Совета по экономическим приоритетам (СЭП).

SA8000 пропагандируется как добровольный, универсальный стандарт для компаний, заинтересованных в проведении аудита и сертификации трудовой деятельности, как на их объектах, так и на объектах их поставщиков и производителей. Он предназначен для проведения сертификации независимой третьей стороной.

SA8000 базируется на принципах международных норм прав человека, как описано в конвенциях Международной организации труда, Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка и Всеобщей декларации прав человека. Он измеряет производительность компаний в восьми ключевых областях:

 1. Детский труд;
 2. Принудительный труд;
 3. Здоровье и безопасность;
 4. Свобода ассоциации и заключения коллективных договоров;
 5. Дискриминация;
 6. Дисциплинарная практика;
 7. Работа и Компенсация.

SA8000 также обеспечивает социальные системы подотчетности руководства, чтобы продемонстрировать соответствие действующим требованиям стандарта.

Стандарт обеспечивает определение этических критериев при производстве товаров и услуг и удачно дополняет стандарты ИСО серий 9000, 14000 и OHSAS 18001, являясь универсальным средством для практической реализации этической и нравственной деятельности администрации.

Таким образом, социальная ответственность компаний выходит на одно из первых мест среди объектов стандартизации в области менеджмента. Система менеджмента социальной ответственности, соответствующая требованиям стандарта SA 8000, является дополнением системы менеджмента качества, отвечающей требованиям МС ИСО серии 9000, системы экологического менеджмента (МС ИСО 14001), системы управления профессиональными рисками (OHSAS 18001) и др. Их создание — это основа формирования интегрированной системы управления, позволяющей сокращать риски и повышать прибыльность предприятия.

Більше статей...